Advertentie-tarieven Weekblad De Ster (excl. 21% btw)
Inleveren kopij en advertenties uiterlijk de woensdag voorafgaande aan de uitgave van zaterdag voor 15.00 uur.


Gewone advertenties (excl. 21% btw):
Prijs per mm per kolom: 20 eurocent
*Min. te berekenen prijs per plaatsing 10 Euro

Toeslagen (excl. 21% btw):
Toezending bewijsnummer Euro 3,00
(Tenzij de adverteerder nadrukkelijk aangeeft daar geen prijs op te stellen, wordt aan adverteerders van buiten het verspreidingsgebied automatisch een bewijsnummer toegezonden).

Adm. kosten bij opdrachten/facturen beneden Euro 50 bedragen Euro 3,00
Plaatsingseis voorpagina 30%
Plaatsingseis achterpagina 15%
Plaatsingseis overige pagina’s 10%
Steunkleur 115,00 euro
Zet- en studiowerk op aanvraag.

Contract/seriekorting (art. 19 en 20 Alg. Voorw.):
adverteerders die op basis van een overeenkomst tenminste:
- 5x een advertentie plaatsen binnen een periode
van tenminste 5 weken, ontvangen een korting van: 3%
- 7x een advertentie plaatsen binnen een periode
van tenminste 14 weken, ontvangen een korting van: 5%
- 13x een advertentie plaatsen binnen een periode
van tenminste 26 weken, ontvangen een korting van: 10%
- 26x een advertentie plaatsen binnen een periode
van tenminste 26 weken, ontvangen een korting van: 15%

Bij beëindiging van de plaatsingsopdracht hebben we het recht d.m.v. een naverrekening een eventueel teveel verleende korting alsnog in rekening te brengen.

Overige kortingen (art. 18 Alg. Voorw):
- Korting ingeval van een ongewijzigde herplaatsing (art. 18 Alg. Voorw.): 10%
- Burokorting erkende reclameburo's: 15%
.

Rubrieksadvertenties
:
“Sterretjes” vanaf Euro 4,15
(incl. 21% btw)
“Stoppertjes” vanaf Euro 3,50
(excl. 21% btw)

“Stoppertjes” en advertenties in de rubriek “Sterretjes” plaatsen we al tegen een speciale prijs en vallen buiten alle kortingsregels..

*“Stoppertjes zijn kleine advertenties met een vaste tekst, die we voor onbepaalde tijd, doch gedurende een periode van tenminste drie maanden, wekelijks mogen plaatsen als de ruimte dat toestaat, maar niet hoeven te plaatsen bij ruimtegebrek. Informeer naar de mogelijkheden!