Spelregels voor plaatsen van berichten in De Ster

Kopij
Om de redactionele kosten laag en daarmee De Ster in stand te houden, dienen verenigingen en organisaties zelf een bericht c.q. verslag aan te leveren wat de redactie bewerkt tot een gratis redactioneel artikel.
Hoe beter dat (pers)bericht ge­schreven is (niet in ik of wij vorm) hoe liever. De Ster stelt geen prijs op berichten die eerder al met dezelfde woorden in andere media te lezen waren. Natuurlijk blijft de redactie zich het recht voorbehouden een bericht of verslag te herschrijven, in te korten of aan te vullen. Wenst u zelf de woorden te bepalen, dan moeten wij u verwijzen naar de advertentiemogelijkheden. Advertenties zijn echter niet gratis.
Clubblad, nieuwsbrief, convocaties, etc. van verenigingen kunnen voor de redactie een belangrijke bron van informatie voor een gratis redactioneel artikeltje zijn. Dus mail ze. Als we denken de lezers daarmee van dienst te zijn, en er is ruimte, plaatsen we berichten meerdere weken achtereen.

Willemstad
De Ster plaatst geen gratis redactionele berichten over activiteiten die buiten het verspreidingsgebied van De Ster (zie colofon op pag. 2 in De Ster) plaatsvinden of waarbij "Willemstad" niet is betrokken.
Voorbeeld: Wel een gratis redactioneel bericht over een expositie in Klundert met een Willemstadter als exposant; wel een gratis bericht over een expositie in Willemstad met iemand uit Klundert als exposant; geen gratis redactioneel bericht over een expositie in Klundert met iemand uit Klundert als exposant.
Een ander voorbeeld: Aan een activiteit in Fijnaart of Klundert van vereniging x uit Fijnaart besteden we geen redactionele aandacht ook al heeft deze vereniging veel Willemstadse leden. Organiseert diezelfde Fijnaartse vereniging een activiteit in Willemstad dan biedt De Ster daarvoor wel mogelijkheden.

Helaas

Jammer dus voor verenigingen en organisaties die (net) buiten ons verspreidingsgebied vallen maar we kunnen er helaas niet aan beginnen en ook geen uitzonderingen maken. We krijgen teveel van dergelijke verzoeken.
Competitieresultaten plaatsen we alleen van in Willemstad gevestigde (sport)verenigingen en alleen dan als één persoon van de betrokken vereniging aanlevert en ook de resultaten van het hoogste team aangeleverd worden.
Commerciële berichten, bedankjes en uitslagen van verlotingen horen in de advertentie kolommen thuis. Voor de kosten behoeft u dat niet te laten want advertenties in de vorm van “Sterretjes” kunnen al vanaf E 4,15 geplaatst worden.


Adres redactie
Kopij, persberichten, convocaties, clubbladen, etc., kunt u per email sturen naar:
Wel altijd afzender/afkomst/bron vermelden. Digitale foto's, vrij van auteursrecht en onbewerkt, aanleveren als los (jpeg) bestand met vermelding van de naam van de fotograaf. Uiterlijk woensdag omstreeks 15.00 uur (liefst eerder) dienen uw berichten in het bezit van de redactie te zijn.