OPGAVEBON WEEKBLAD DE STER

Ja, ik wil Weekblad De Ster ontvangen. Ik woon binnen het verspreidingsgebied van Weekblad De Ster.
U kunt mij tot wederopzegging noteren voor een bezorgabonnement.
Prijzen zijn per 1-1-2019

Naam: s.v.p. verwijderen wat niet van toepassing is
Voorletters:
Adres:
Postcode: Plaats:
Telefoon:  
E-mail:
Soort
abonnement:
(1 keuze)

kwartaal abonnement met betaling via automatische incasso = 16,71 euro per kwartaal
half jaar abonnement met betaling via automatische incasso = 33,42 euro per half jaar

IBAN bank nr:

T.n.v.:
Plaats:
Ingangsdatum:

. Als ik mijn abonnement niet tenminste vier weken voor het einde van een abonnementsperiode opzeg blijf ik abonnee.