Algemene informatie Weekblad De Ster

Weekblad De Ster (velen zeggen “Het Sterretje”) is een nieuws- en advertentieblad gericht op de inwoners van Willemstad en Helwijk (incl. buitengebied) en wordt sinds oktober 1988 wekelijks door Repro uitgegeven.

Naast verenigings- en plaatselijk nieuws, bevat De Ster ook nieuws over het doen en laten van het gemeentebestuur, in relatie tot het verspreidingsgebied. De redactie volgt commissie- en raadsvergaderingen. Komt daarin iets aan de orde dat betrekking heeft op het verspreidingsgebied van Weekblad De Ster, dan is dat in De Ster te lezen.

Natuurlijk vinden de lezers in het populaire weekblad ook allerlei nuttige en belangrijke informatie zoals b.v. weekenddiensten van artsen en maatschappelijke organisaties, spreekuren, kerkberichten, uit-tips, politieberichten, advertenties van particulieren en aanbiedingen van (plaatselijke) ondernemers. Regelmatig zijn er in De Ster ook (vervolg)verhalen en historische wetenswaardigheden over Willemstad te lezen.

Van de ongeveer 1360 gezinnen op Willemstads grondgebied, hebben er momenteel 1070 (dekking bijna 80%) een abonnement op Weekblad De Ster. Deze abonnees krijgen De Ster elke zaterdagmorgen netjes thuis in de brievenbus.